Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς,
πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα

Ο σκοπός της F-Exelixis είναι η ανάπτυξη, η πρόοδος, η αναδιάρθρωση και η εξέλιξη των Ελληνικών επιχειρήσεων.

επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις

Ενεργά Προγράμματα

Ενημερωθείτε απο την ομάδα μας για τα ενεργά προγράμματα.

Αναμενόμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε απο την ομάδα μας για τα αναμενόμενα προγράμματα.

Εγκρίσεις Προγραμμάτων

Ενημερωθείτε απο την ομάδα μας για τις εγκρίσεις των προγραμμάτων.

Προγράμματα που έχουν λήξει

Ενημερωθείτε απο την ομάδα μας για τα προγράμματα που έχουν λήξει.

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε

Αναπτυξιακός Νόμος

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιδοτούμενα Δάνεια

epidotisi eos 18000 euro
Επιδοτήσεις
Panselinas Panagiotis Alex/ros

Επιδότηση έως 18.000€ για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και τις φυσικές καταστροφές.

Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη

Read More »
Επιδοτήσεις
Panselinas Panagiotis Alex/ros

Πρόγραμμα Επιδότησης – Leader Αλιείας

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που στοχεύουν

Read More »
epidotisi_espa
Επιδοτήσεις
Panselinas Panagiotis Alex/ros

Νέα επιδότηση έως 400.000€ | Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη ειδικού προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία, που θα αφορά μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

Read More »
leader_αλιείας
Επιδοτήσεις
Panselinas Panagiotis Alex/ros

Πρόγραμμα Επιδότησης – Leader Αλιείας

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νότιας Κέρκυρας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που

Read More »
επιδότηση ΑΝΑΣΑ ΙΙ
Επιδοτήσεις
Panselinas Panagiotis Alex/ros

Επιδότηση έως 7000€ – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Πρόγραμμα επιδότησης ΑΝΑΣΑ ΙΙ για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ”ΑΝΑΣΑ ΙΙ”, ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ που θα ενισχύει

Read More »
τουριστικές επιχειρήσεις
Επιδοτήσεις
Panselinas Panagiotis Alex/ros

Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιδότηση – ΕΣΠΑ 2021

Νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Η δράση αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες

Read More »
espa_estiasis
Επιδοτήσεις
Panselinas Panagiotis Alex/ros

ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ & ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων». Λίγες εβδομάδες μετά την δημοσίευση του προγράμματος Επανεκκίνηση Εστίασης, το οποίο λειτουργεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο

Read More »
elianiko
Επιδοτήσεις
Panselinas Panagiotis Alex/ros

e-lianiko: Επιδότηση για την δημιουργία E-Shop

Βασικός Στόχος: Η Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Read More »