Διαπραγμάτευση με Funds – Τράπεζες

Ένα πολύ μεγάλο μέρος των δανείων έχει μεταφερθεί, τα τελευταία χρόνια, από τις τράπεζες σε Funds. Οι τράπεζες έχουν, κατ’ ουσίαν, πουλήσει τα δάνεια (σε χαμηλές τιμές) στα Funds.

Τα Funds με την σειρά τους, διεκδικούν τις απαιτήσεις αυτές των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

Τα μεγαλύτερα Funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών χαρτοφυλακίων είναι τα ακόλουθα:

  • Cepal Hellas
  • Intrum Hellas
  • QQuant
  • doValue

Για αρκετά χρόνια, υπήρχε ένα φρένο στην διενέργεια των πλειστηριασμών. Το τελευταίο διάστημα όμως διενεργούνται εκατοντάδες ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, με αποτέλεσμα την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, προς ικανοποίηση των πιστωτών.

Χιλιάδες είναι πλέον τα ακίνητα των δανειοληπτών τα οποία κινδυνεύουν με άμεση εκποίηση μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Η απευθείας διαπραγμάτευση με τα Funds, αφήνει αρκετά περιθώρια ευελιξίας και εξειδικευμένων λύσεων ανά περίπτωση, και αποτελεί βασικό λόγο όπου αρκετοί “κόκκινοι” δανειολήπτες επιλέγουν να προσεγγίσουν τους πιστωτές τους με αυτόν τον τρόπο.

Η απευθείας διαπραγμάτευση με τα Funds, δύναται να επιφέρει τα κάτωθι αποτελέσματα:

  1. Διαγραφή κεφαλαίου και τόκων από 25% έως και 60%
  2. Μείωση επιτοκίου έως και 1,12%
  3. Άτοκο πάγωμα μέρους οφειλών με μηδενικό επιτόκιο
  4. Δυνατότητα εφαρμογής περιόδου χάριτος με μηδενικές καταβολές ή πληρωμή μόνο τόκων
  5. Διαχειρίσιμο χαμηλό ποσό μηνιαίων δόσεων είτε με την μέθοδο δόσεων step up είτε λόγω περιόδου χάριτος
  6. Μακροχρόνια ρύθμιση σε έως και 35 έτη


Εμπιστευθείτε μας!

Με προϋπηρεσία στην διαχείριση επιχειρηματικών δανείων από το 2005, βλέπουμε τα πράγματα με τα μάτια του Τραπεζίτη και διαπραγματευόμαστε τους όρους από την πλευρά του επιχειρηματία.

Εφόσον έχετε δάνεια σε FUNDS και έχετε την πρόθεση να τακτοποιήσετε ή να βελτιώσετε τους όρους του υφιστάμενου δανεισμού τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Καταχώρηση στοιχείων Επιχείρησης για δωρεάν Αξιολόγηση Αναδιάρθρωσης Οφειλών