Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών

Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Οφειλών

Αν ισχύει κάτι από τα παρακάτω και για εσάς, τότε μπορείτε να επωφεληθείτε οικονομικά.

Διατηρεί η επιχείρηση σας τραπεζικό δανεισμό;

Αν ναι, τότε το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει και περιθώριο βελτίωσης των όρων αυτού (επιτόκιο, ύψος πιστωτικού ορίου, περίοδος χάριτος, ποσό δόσης).

Γνωρίζετε το ακριβές επιτόκιο που τοκίζεται το κεφάλαιο κίνησης ή το δάνειο αγοράς παγίων που σας έχει χορηγηθεί από την τράπεζα σας;

Εάν δεν σας είναι απόλυτα ξεκάθαρο τότε μάλλον θα είναι αρκετά υψηλό.

Εάν ήδη ρυθμίσατε τα δάνειά σας, το κάνατε με βάση μια πρόταση της τράπεζας ή δική σας;

Εάν το κάνατε με βάση την πρόταση της τράπεζας πιθανότατα να μπορείτε να επιτύχετε καλύτερους όρους ρύθμισης με ένα ορθά και επιστημονικά τεκμηριωμένο δικό σας πλάνο.

Τι μπορούμε να προσφέρουμε:
Επαγγελματική αξιολόγηση των επιχειρηματικών οφειλών της επιχείρηση σας.
Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
Σύνταξη συγκεκριμένης μελέτης (4 έως 10 σελίδων) τύπου επιστολής προς τράπεζες όπου αιτιολογείται και τεκμηριώνεται πρόταση ευνοϊκής αναδιάρθρωσης.

Τι μπορείτε να επιτύχετε:
Ρύθμιση των οφειλών με κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Περίοδος χάριτος όπου θα πληρώνετε περιορισμένο μηνιαίο ποσό ή πάγωμα οφειλών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής.
Νέα πιστωτική γραμμή χρηματοδότησης για άντληση ρευστότητας.

Για ποιους λόγους αυξάνετε τις πιθανότητες οι τράπεζες να ικανοποιήσουν το αίτημα σας:
Οι τράπεζες ζητούν οι επιχειρήσεις να τους προσκομίζουν δικές τους προτάσεις και πλάνα αναδιάρθρωσης – εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

Συχνά οι τράπεζες παραπέμπουν τις εταιρείες σε γραφεία Συμβούλων Επιχειρήσεων ούτως ώστε να καταστρώσουν γραπτά business plans που να τεκμηριώνουν την ανάγκη για ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Οι τράπεζες, για να εγκρίνουν μία ευνοϊκή ρύθμιση, καλούνται πρώτα να τεκμηριώσουν τους λόγους για τους οποίους παραχωρούν ευνοϊκούς όρους σε έναν οφειλέτη.

Καταθέτοντας στην τράπεζα γραπτή, επίσημη και τεκμηριωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών οφειλών καθοδηγήτε την εγκριτική επιτροπή της τράπεζας στην δική σας κατεύθυνση και όχι το αντίστροφο.

Οι εποπτικές αρχές (Τράπεζα Της Ελλάδος), εξετάζουν τους όρους των ρυθμίσεων που πραγματοποιούν οι τράπεζες απαιτώντας να αποδεικνύουν εγγράφως οτι οι εκάστοτε ευνοϊκότεροι όροι ρύθμισης δεν είναι “χαριστικοί” αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης που συντελούν με αυτόν τον τρόπο και στην βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλών προς την τράπεζα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!