Δράση Πράσινα ΤΑΞΙ

ΤΙ ΑΦΟΡΑ

Την επιχορήγηση για αγορά ηλεκτρικού ταξί με ποσοστό ενίσχυσης 40% και μέχρι του ποσού των 17.500€ ανά ιδιοκτήτη / άδεια οχήματος ΤΑΞΙ.

Το ποσό επιχορήγησης μπορεί να αυξηθεί στην περίπτωση που η άδεια οχήματος ΤΑΞΙ είναι ατομική και ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:

Υποχρεωτική απόσυρση υφιστάμενου οχήματος5.000,00€
ΑμεΑ1.000,00€
Νέος ηλικίας έως 29 ετών που είναι κάτοχος άδειας1.000,00€
Οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα1.000,00€
Έξυπνο σημείο επαναφόρτισης500€ ανά άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

Το τελικό ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Υ.Π.Φ.) του οχήματος

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση Ταξί», οι οποίοι θα υποχρεωθούν να προβούν σε απόσυρση και σε οριστικό αποχαρακτηρισμό του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Oι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 9/1/2023 μέχρι 31/12/2023

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ισχύει η σειρά προτεραιότητας. Αξιολογούνται οι προτάσεις σύμφωνα με την χρονική στιγμή υποβολής τους.

*Λόγω υποβολής επιπρόσθετων δικαιολογητικών και περιορισμένου ποσού επιχορήγησης προτείνουμε να εξαιρεθεί της επιχορήγησης η απόκτησή του σημείου φόρτισης.

Η Fexelixis δύναται να αναλάβει όλη τη διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών σας μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου.

Το κόστος για την παροχή της υπηρεσίας αυτής είναι 250€ πλέον ΦΠΑ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δείτε τα όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης πατήστε εδώ 

Δείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Αγορά & Εγκατάσταση «έξυπνου» σημείου φόρτισης εδώ

Α. σε οικιακό περιβάλλον

Β. σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση

Φόρμα Επικοινωνίας