Έρευνα αγοράς και προώθηση προϊόντων

Έρευνα αγοράς και προώθηση προϊόντων

 

Αναλύοντας την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης και της αγοράς στην οποία ενεργεί, το Marketing Plan συνδυάζει ένα σύνολο ενεργειών για το πώς η επιχείρηση θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρει.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στερούνται κάποιου σχεδίου marketing παρόλο που έχει σαφή επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης και την κερδοφορία της. Προσδιορίζει τις αγορές στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα να προβάλλονται πιο αποτελεσματικά, δηλαδή στους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο.

Μελέτες Προώθησης (Marketing Plan)

Μία σωστά δομημένη και πλήρη μελέτη προώθησης βοηθάει τον επιχειρηματία να εντοπίζει έγκαιρα τις ευκαιρίες αλλά και τους πιθανούς κίνδυνους και να κατανοήσει καλύτερα την διαδικασία αγοράς (πως ακριβώς αγοράζουν οι πελάτες, ποια στάδια μεσολαβούν μέχρι την αγορά, ποια στοιχεία είναι αυτά που πυροδοτούν την απόφασή τους να αγοράσουν και ποιοι είναι οι καταλυτικοί παράγοντες που τους οδηγούν πλησιέστερα στη λήψη της σχετικής απόφασης).

To Μarketing Plan υποστηρίζει ενέργειες branding και re-branding (η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν, μία γραμμή προϊόντος ή μια εταιρεία επιθυμεί να αλλάξει την ταυτότητά της – αυτό συνήθως επιτυγχάνεται μέσω ριζικών αλλαγών στο όνομα, το λογότυπο, την εικόνα, τη στρατηγική μάρκετινγκ ή τη διαφημιστική πολιτική, αποσκοπώντας σε ένα είδος επανατοποθέτησης του προϊόντος ή της εταιρείας).

 

Έρευνα Αγοράς (Market Research)

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης της αγοράς και του κλάδου δραστηριοποίησης του επενδυτή για το προϊόν, την υπηρεσία ή και την εταιρεία του σε Ελλάδα και εξωτερικό αξιοποιώντας στο έπακρο τα διαθέσιμα εργαλεία πρωτογενής και δευτερογενής έρευνας. Η F – Exelixis και το έμπειρα καταρτισμένο προσωπικό της έχει αναλάβει επιτυχημένα πολύπλοκα Project ανάλυσης διεθνών αγορών και κλάδων για πελάτες της αλλά και στο εσωτερικό για το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος