Επιδότηση Ανέργων – Δημιουργία νέας επιχείρησης

Επιδότηση για την δημιουργία νέας επιχείρησης - Ποσό 14.800€

Επιδότηση ανέργων 14.800€ για την δημιουργία νέας επιχείρησης σε 450 νέους ηλικίας 18-29 ετών.

Θα δοθεί έμφαση στις γυναίκες.

Σκοπός του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και παράλληλα η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 450 νέων ανέργων ηλικιίας 18 19 ετών, μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800€ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

  • 2η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

  • 3η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ