Οργάνωσης και προώθησης εξαγωγών

Οργάνωση και προώθηση εξαγωγών

Η F – Exelixis λειτουργεί ως τμήμα εξαγωγών μιας επιχείρησης παράλληλα ή συμπληρωματικά χωρίς να αποτελεί πάγιο έξοδό της.

Τι Προσφέρουμε;

Προσδιορισμός Αγοράς Στόχου

 • Αποτελεί την εκκίνηση για την διαμόρφωση αποτελεσματικών συνεργασιών και επιτυγχάνεται μετά από ανάλυση της δυναμικής και του ανταγωνιστικού τοπίου της αγοράς.

Αναζήτηση πελατών

 • Αναζητούμε για λογαριασμό σας πελάτες στις αγορές – στόχο

Έλεγχος ανταγωνισμου

 • Βρίσκουμε ανταγωνιστικές εταιρίες ανά χώρα και συγκρίνουμε τιμές.

Παροχή Δευτερογενών στοιχείων ερευνών αγοράς από:

 • Επιμελητήρια
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Sites
 • Επιχειρηματικούς Συνδέσμους

Ενημέρωση της Εταιρίας για:

 • Διαδικασίες Εξαγωγών
 • Απαιτούμενες πιστοποιήσεις
 • Μεταφορικές Εταιρίες
 • Εξωτερικούς συνεργάτες
 • Εκθέσεις (χώρα, χρόνος, κόστος)

Διεθνές Δίκτυο Συμβούλων F – Exelixis

 • Υποστηρίζουμε όλες τις ενέργειες εξαγωγών μέσω του Διεθνούς μας Δικτύου. Ήδη έχουμε συνεργάτες σε Βουλγαρία, Αγγλία, Ρουμανία, Ρωσία, Ισπανία, Σερβία, Τουρκία, Ιράκ και συνεχίζουμε…

Πρόσθετες Υπηρεσίες Τμήματος Εξαγωγών

 • Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός διείσδυσης στις αγορές- στόχο
 • Τιμολογιακή πολιτική
 • Οργάνωση της επιχείρησης σε εξαγωγικό προσανατολισμό
 • Σύνταξη εξαγωγικού πλάνου
 • Παρακολούθηση εξαγωγής
 • Εκπαίδευση προσωπικού

Ανάπτυξη και Προώθηση Εξαγωγών σε επιχειρήσεις που θέλουν για πρώτη φορά να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των εξαγωγών, αλλά και σε αυτές που επιθυμούν να διευρύνουν τις υπάρχουσες εξαγωγικές τους δραστηριότητες, παρέχει η F -Exelixis μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες .

Η F- Exelixis έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης εκτός συνόρων με στόχο την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Προώθησης Εξαγωγών της F – Exelixis αποτελείται από 6 βήματα που είναι τα εξής:

Βήμα 1: Γιατί να εξάγω (Ανάλυση εξαγωγικών κίνητρων)

Βήμα 2: Διάγνωση επιπέδου εξαγωγικής ετοιμότητας (Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης)

Βήμα 3: Τι να εξάγω (Επιλογή προϊοντικής στρατηγικής)

Βήμα 4: Πού να εξάγω (Έρευνα και Επιλογή Ξένων Αγορών, Επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες και κλάδους)

Βήμα 5: Εξαγωγικό μάρκετινγκ (Εξαγωγικό πλάνο Μάρκετινγκ)

Βήμα 6: Σύνταξη εξαγωγικού επιχειρηματικού πλάνου (Export Business Plan)

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της F – Exelixis συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και ειδικούς των χωρών αυτών, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητα να:

 • υποδεικνύει τομείς πρωτότυπους με εξαιρετικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον
 • παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη
 • καλύπτει κάθε ανάγκη που θα εξυπηρετήσει τον στόχο των πελατών της
 • αξιοποιεί πόρους της ευρωπαϊκής ένωσης στην κατεύθυνση της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων στις χώρες αυτές.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος