Εξοικονομώ 2021: Επιλέξιμες οι αρχικά επιλαχούσες αιτήσεις

Εξοικονομώ 2021

Καταρχήν επιλέξιμες προς Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή προς Έλεγχο χαρακτηρίζονται οι αρχικά επιλαχούσες αιτήσεις Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων μετά την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021». Οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ 2021» που εντάσσονται στον διαθέσιμο ανά Περιφερειακή Ενότητα προϋπολογισμό του Προγράμματος, είναι 47.433. Ο νέος χαρακτηρισμός των αιτήσεων, αναφέρεται στους Πρόσθετους Πίνακες Κατάταξης Καταρχήν Επιλέξιμων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων (Εισοδηματική κατηγορία 1 και 2 έως 5) που εκδόθηκαν και οι οποίοι έχουν […]