Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων με μισθό έως και 1000 ευρώ/μήνα – ΔΥΠΑ

Youth Pass

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων της ΔΥΠΑ «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» περιλαμβάνει σχετικό ΦΕΚ. Αφορά 15.000 ανέργους. Ειδικότερα το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε επιδοτούμενη απασχόληση καθώς θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 […]