Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα – Δικαιούχοι – Ποσά

επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Εν αναμονή για την επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα βρίσκεται η Ελλάδα για το 2022. Τα νοικοκυριά θα πάρουν επιδότηση αλλαγής του θερμοσίφωνα ρεύματος με ηλιακό. Το μοτίβο του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» θα ακολουθεί και το πολύ-αναμενόμενο πρόγραμμα. Θα επιδοτηθεί η αντικατάσταση των παλιών ενεργοβόρων θερμοσίφωνων και η αγορά και τοποθέτηση ηλιακών. Ποια τα εισοδηματικά […]