Νέο πρόγραμμα ανέργων ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ με επιδότηση έως 14.800 ευρώ

πρόγραμμα επιδότησης ανέργων

Ξεκινάει νέο «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών της ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Ως βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη […]

Επιδότηση ανέργων έως 14.800€ – Έναρξη Νέας Επιχείρησης

επιδότηση ανέργων

Ο στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων 18 – 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες. Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, στη 1 το μεσημέρι, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για την επιδότηση ανέργων το Β΄ κύκλο ή αλλίως του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 […]

Επιδότηση ανέργων έως 1000€ – Πρόγραμμα Κατάρτισης – 2022

Επιδότηση ανέργων

Νέο πρόγραμμα το 2022 για την επιδότηση ανέργων έως 1.000€ για επαγγελματική κατάρτιση σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται λίγο καιρό μετά το πρόγραμμα επανένταξης ανέργων του ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση 80.000 ανέργων και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού […]