Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων 1.000 Ευρώ από την ΔΥΠΑ – 30.000 Δικαιούχοι

youthpass

Επεκτείνει το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων, που αφορά την κατάρτισης τους, ύψους 1.000 ευρώ το επόμενο διάστημα η ΔΥΠΑ δίνοντας τη δυνατότητα σε επιπλέον 30.000 ανέργους να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους, με σχετική πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. […]