ΕΩΣ 85% ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επιδοτήσεις επενδύσεων

Επιδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών θα ξεκινήσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 29 Σεπτέμβρη. Μετά και την έναρξη του προγράμματος ΕΣΠΑ LEADER Αλιείας & Θάλασσας, έρχεται άλλη μια δράση για την ενίσχυση επενδύσεων. Ποιος θα είναι ο σκοπός του προγράμματος? Οι επιδοτήσεις έρχονται να ενισχύσουν επενδύσεις της Ελληνικής υδατοκαλλιέργειας για εκσυγχρονισμό της παραγωγής, μείωση […]