Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Τέσσερα προγράμματα χρηματοδότησης

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Τα 4 νέα και ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (3 συγχρηματοδοτούμενα και 1 Εγγυοδοτικό) εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή εκδηλώθηκε από το τραπεζικό σύστημα της χώρας, για να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των 4 νέων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -HDB που στηρίζουν, με χαμηλότοκες χρηματοδοτήσεις, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τα […]