Επιδότηση ανέργων έως 1000€ – Πρόγραμμα Κατάρτισης – 2022

Επιδότηση ανέργων

Νέο πρόγραμμα το 2022 για την επιδότηση ανέργων έως 1.000€ για επαγγελματική κατάρτιση σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται λίγο καιρό μετά το πρόγραμμα επανένταξης ανέργων του ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση 80.000 ανέργων και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού […]