Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο οφείλουν όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα να καταχωρίσουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Ο νέος αυτός θεσμός ορίζει πως βάσει Νόμου όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγραφούν στην διαδικτυακή αυτή εφαρμογή η […]