ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

καλοκαιρινή άδεια

Η προκήρυξη για την “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπογράφηκε την 5η Αυγούστου 2022 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων? Η διάρκεια της υποβολής αιτήσεων για το Καθεστώς Ενίσχυσης “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” είναι από τη 5η Σεπτεμβρίου 2022 έως […]