Ενίσχυση Επενδύσεων Νήσων Αττικής έως 75% – 3η πρόσκληση

επιδότηση νέων επιχειρήσεων

Ενίσχυση επενδύσεων έως και 75% μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος Leader, το οποίο θα είναι ενεργό έως και 09/10/2023. Η ενίσχυση επενδύσεων Νήσων Αττικής είναι η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Leader/CLLD με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”». Ποιες περιοχές αφορά; Η […]