Καλοκαιρινή άδεια: Πώς να υπολογίσετε πόσες ημέρες δικαιούστε

καλοκαιρινή άδεια

Με την άφιξη του καλοκαιριού, οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει να οργανώνουν τις διακοπές τους, προγραμματίζοντας την καλοκαιρινή άδεια τους. Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, η ετήσια κανονική άδεια χορηγείται με αποδοχές σε όλους τους μισθωτούς που συνδέονται με τον εργοδότη με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αλλά και στους μισθωτούς που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες από το […]