σαφάρι ελέγχων

ΑΑΔΕ: Σαφάρι ελέγχων – Από κόσκινο ακίνητα, γονικές παροχές, κληρονομιές

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, απάτες στον ΦΠΑ, ηλεκτρονικό εμπόριο, αδήλωτα εισοδήματα καθώς και κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των ελέγχων.

Ελεγκτικό σαφάρι σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου αύξησης των δημοσίων εσόδων και στήριξης του προϋπολογισμού. Στους βασικούς στόχους του  επιχειρησιακού σχεδίου του 2023, προβλέπονται πάνω από 179.000  έλεγχοι για την αντιμετώπιση της  φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ώστε να μπουν στα δημόσια ταμεία περίπου 60 δισ. ευρώ αλλά και να περιοριστούν τα φαινόμενα μη συμμόρφωσης.

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, απάτες στον ΦΠΑ, ηλεκτρονικό εμπόριο, αδήλωτα εισοδήματα καθώς και κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των ελέγχων. Βασικός στόχος είναι οι εισπράξεις προ επιστροφών φόρων να ανέλθουν στα 59,059 δισ.ευρώ , εκ των οποίων τα έσοδα Φορολογικής Διοίκησης στα 41,131 δισ.  και τα έσοδα Τελωνειακής Διοίκησης στα 15,992 δισ. ευρώ.

Το επιχειρησιακό σχέδιο των ελέγχων

Ειδικότερα το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2023 προβλέπει:

1. Διενέργεια 25.500 φορολογικών ελέγχων από τις Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Τουλάχιστον το 70% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ ποσοστό τουλάχιστον 75% θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στο στόχαστρο θα βρεθούν αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή. Ακόμα θα ελεγχθούν:

 • Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
 • Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
 • Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
 • Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

2. Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 900 υποθέσεων ερευνών. Πρόκειται για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων
 • 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

3. Διενέργεια τουλάχιστον 49.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και τις ΥΕΔΔΕ

4. Διενέργεια τουλάχιστον 79.900 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και τις ΚΟΕ.

5. Διενέργεια 13.300 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

6. Διενέργεια τουλάχιστον 10.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επίδομα παιδιού 2023: έξτρα δόση του Α21

Οι υπόλοιποι στόχοι από την διενέργεια των ελέγχων

Ακόμα  στους βασικούς στόχους  περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ έτους 2023 είναι:

 •  Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.
 • Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.
 •  Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων Διακίνησης Αγαθών (Δελτία Αποστολής).
 • Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
 • Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης.
 • Ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών των πλωτών μέσων. Μεγιστοποίηση των Δημοσίων εσόδων και περιορισμός φαινομένων μη συμμόρφωσης Εξυπηρέτηση συναλλασσομένων και προστασία του κοινωνικού συνόλου Αποτελεσματικός, δυναμικός και καινοτόμος Οργανισμός 99
 • Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων του Κέντρου Επιχειρησιακού Θαλάμου για την Παρακολούθηση α) της Διακίνησης Καυσίμων στα Βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής ή Δημόσιας Χρήσης, β) των καυσίμων που διακινούνται με πλοία (σλέπια).
 • Εισπράξεις τουλάχιστον 2,5 δισ. € έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης.
 • Εισπραξιμότητα 31% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης

Κοινοποιηστε