ρύθμιση έως 120 δόσεις

Ρύθμιση έως 120 δόσεις – Πόσο αυξήθηκαν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση έως 120 δόσεις για χρέη στην εφορία, ασφαλιστικά ταμεία αλλά και δήμους. Ειδικότερα όσοι έως 01/02/2023 είχαν απολέσει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις ως 120 δόσεις και ως 72 δόσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΚΕΑΟ έως 31 Ιουλίου 2023. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταβάλλει μέχρι τις 31 Ιουλίου δύο δόσεις αναβιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ρυθμίσεις.

Αν όμως έχει αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν αυτών που ενέταξε στις δόσεις, π.χ. απλήρωτες οφειλές από φόρο εισοδήματος 2022 ή ΕΝΦΙΑ 2022 υποχρεούται να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων.

Η αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων θα γίνει υπό τους όρους της αρχικής ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή. Οι δόσεις που χάθηκαν θα ενταχθούν στο τέλος της ρύθμισης. Έτσι, εάν κάποιος οφειλέτης δεν έχει πληρώσει για 12 μήνες, η ρύθμιση έως 120 δόσεις θα επεκταθεί για επιπλέον 12 μήνες.

Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο ανέρχεται στο 3%, ενώ για τις δόσεις που αφορούν τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 36 δόσεις δεν υπάρχει τόκος, ενώ για περισσότερες δόσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,5%.

Για την πάγια ρύθμιση το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 δόσεις και σε 5,87% για 24 δόσεις. Σημειώνεται ότι για μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, που δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% και προσαυξάνεται αναλόγως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης. Για περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιπλέον είναι 1,5%.

Με την ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης θα λαμβάνει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα, οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και οι ποινικές διώξεις και θα αποδεσμεύεται ο τραπεζικός του λογαριασμός.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Ένταξη επιπλέον δικαιούχων

Ωστόσο, οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Αν την 1η Νοεμβρίου του 2021 είχε ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων. Ταυτόχρονα, όμως, εντός του μήνα από την υπαγωγή των νέων οφειλών στην ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων, τις οφειλές της απολεσθείσας πάγιας να ενταχθούν σε νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Με την μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με την καθυστέρηση της καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου των οφειλών (ισχύει και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών).

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Πόσο αυξήθηκαν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Όπως προκύπτει από την έκθεση Απολογισμού Δράσεων του 2022 που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το περασμένο έτος οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, σε εισοδήματα και καταθέσεις οφειλετών, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση υπεδιπλασιάστηκαν, καθώς αυξήθηκαν κατά 104,9% σε σύγκριση με το 2021, φτάνοντας συνολικά τις 518.622.

Ο αριθμός των ΑΦΜ με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε αναγκαστικά μέτρα ανήλθε σε 1.412.322, με αποτέλεσμα, το ποσοστό των οφειλετών υπό μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (δείκτης ληξιπρόθεσμων ΑΦΜ σε μέτρα) της φορολογικής διοίκησης ανήλθε σε 69,34% την 31/12/2022, αυξημένο κατά 1,08% σε σχέση με την 31/12/2021 (68,26%) και υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο (66,0%).

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το 2022:

  • Εγιναν 484.136 κατασχέσεις σε εισοδήματα και τραπεζικές καταθέσεις οφειλετών του Δημοσίου, αριθμός αυξημένος κατά 110,4% σε σύγκριση με το 2021
  • Κατά 93,7% αυξήθηκαν οι αναγγελίες προγραμμάτων πλειστηριασμού για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση.
  • Κατά 118,1% αυξήθηκαν το 2022 οι παραγγελίες κατάσχεσης, αφού διαμορφώθηκαν σε 5.122 έναντι μόλις 6.934 το 2021

Οι εισπράξεις ληξιπρόθεσμων τελωνειακών οφειλών ανήλθαν σε 28,45 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,9% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2021 (25,43 εκατ. €). Το σύνολο των οφειλετών με ληξιπρόθεσμες τελωνειακές οφειλές για τους οποίους ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα εισπράξεως ανέρχεται σε 15.580, οι οποίοι αποτελούν το 74,4% του συνόλου των οφειλετών (20.939), για τους οποίους η Τελωνειακή Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο (70%) και σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2021 (72,1%). Επισημαίνεται πως το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Τελωνειακή Διοίκηση στις 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των 6.423 εκατ. ευρώ

Κοινοποιηστε