Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προγράμματα ΕΣΠΑ: Ποια προγράμματα υπερκαλύφθηκαν και ποια θα ανοίξουν;

Ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό τους, τα προγράμματα ΕΣΠΑ σύμφωνα με την συνοπτική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έτος 2022.

Σύμφωνα τα έως τώρα γνωστοποιημένα στοιχεία, έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.704 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,96 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

προγράμματα ΕΣΠΑ

Σκοπός είναι, οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν για τον αριθμό των έργων και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το ΕΠΑνΕΚ, τόσο ως προς την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όσο και ως προς την χρηματοδότηση κομβικών δημοσίων έργων που αναβαθμίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας. Δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά στα έργα που στήριξαν την ελληνική επιχειρηματικότητα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID19 μέσα από έκτακτες επιχορηγήσεις σε μορφή κεφαλαίων κίνησης.

Μέχρι την  4 Ιουλίου 2023 καταγράφονται τα ακόλουθα :

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 181 ενεργές Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη)  11,97 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (8,298 δισ. ευρώ μετά την ενσωμάτωση τον Δεκέμβριο πόρων του REACT-EU για το 2022)

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.704 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,96 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Ποια θα είναι τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ;

Βάσει όσων έχουν προδημοσιευτεί ως τώρα αυτά είναι τα 9 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία θα αναμένουμε εν καιρώ.

1. «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β΄ Κύκλος

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 140.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)
 • Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  15.000€  έως 350.000€
 • Ποσοστό ενίσχυσης:  έως και 60%  εάν η επιχείρηση είναι εξαγωγική . Το γενικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 45%.

2.   «Ενίσχυση της  Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)
 • Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  25.000€  έως 400.000€
 • Ποσοστό ενίσχυσης:  έως και 50%

3.    «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 22.500.000€ ( δημόσια δαπάνη)
 • Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  100.000€  έως 2.500.000€

4.     «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 35.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)
 • Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  15.000€  έως 60.000€
 • Ποσοστό ενίσχυσης:  κατά μέσο όρο στο 65%
 • Αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

5.    «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Youth Pass: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα δουν χρήματα – Αυτές είναι οι κατηγορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 150 ευρώ

6.     «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας»

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)
 • Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  250.000€  έως 2.500.000€ για διάστημα μέχρι 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

7.     «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)
 • Ποσοστό ενίσχυσης:  έως  50%

8.     Ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 25.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)

9.    Αναβάθμιση εταιρειών franchising

 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 25.000.000€ ( δημόσια δαπάνη)
 • Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης:  30.000€  έως 200.000€
 • Ποσοστό ενίσχυσης:  έως 50%

Κοινοποιηστε