επιδοτήσεις έως 10.000 ευρώ

Σπίτι μου: Ξεκινά από Δευτέρα το πρόγραμμα για χαμηλότοκα δάνεια

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου ξεκινάει το πρόγραμμα «Σπίτι μου», για χαμηλότοκα δάνεια σε νέους, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθεσέων, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως τόνισε, το επιτόκιο θα είναι στο 1/4 του κανονικού εμπορικού επιτοκίου για τα στεγαστικά δάνεια.

Τα δάνεια είναι 5.000 που θα ωφελήσουν 10.000 νέους, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, ενώ οι πολύτεκνοι θα έχουν μηδενικό επιτόκιο

Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Σπίτι μου είναι 500 εκατ. ευρώ και μπορεί να διπλασιαστεί, επισήμανε ο υπουργός. 

Σπίτι μου

Προϋπόθεση είναι οι νέοι (ηλικίας 25-39 ετών) να έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα τουλάχιστον 10.000 ευρώ και το ανώτατο όριο να διαμορφώνεται στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο και στα 24.000 ευρώ για το ζευγάρι (όπως τα κριτήρια επιδόματος θέρμανσης).

Στις προϋποθέσεις είναι ακόμα πως τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται εντός οικιστικής πολιτικής, ενώ δεν μπορούν να  λάβουν δάνειο όσοι έχουν ακίνητο άνω των 50 τ.μ.

Επίσης, ο πωλητής δεν πρέπει να είναι συγγενής α’ ή β’ βαθμού ή να έχει σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη καθώς και μια σειρά από άλλες. 

Δείτε live την από κοινού συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος για το θέμα:

Οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τη Δευτέρα. Επίσης επισημαίνεται πως η αίτηση του ενδιαφερομένου που θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών: δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος, δηλώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά γνήσια, και εξουσιοδοτεί το Πιστωτικό Ίδρυμα, τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τον Φορέα Υλοποίησης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται στην αίτηση, με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα και τη δανειοδότησή του, εάν αυτή τελικώς εγκριθεί. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά αυτά παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο από τη ΔΥΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και της δανειακής σύμβασης. Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την οικονομική προέγκριση και τη διάρκεια της ισχύος της. Τα εισοδηματικά κριτήρια Υπενθυμίζεται δε πως οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν κάποια εισοδηματικά κριτήρια.

Τα κριτήρια του προγράμματος Σπίτι μου

1.Τουλάχιστον 10.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ετήσιο καθαρό εισόδημα.

2. Στα 16.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το ανώτατο εισοδηματικό όριο για τον άγαμο. Δηλαδή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό θα πρέπει να διαμορφώνεται μέχρι και τα 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει.

3.Στα 24.000 ευρώ (κριτήρια επιδόματος θέρμανσης) θα πρέπει να είναι το ετήσιο καθαρό εισόδημα για το ζευγάρι. Το παραπάνω εισοδηματικό όριο ισχύει για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επίδομα παιδιού Α21: Από σήμερα το απόγευμα οι πληρωμές – ΟΠΕΚΑ

4. Το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 27.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια. Αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Πώς χορηγείται το δάνειο Οι δανειολήπτες που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους άλλη ιδιόκτητη κατοικία που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες. Επίσης επισημαίνεται πως από 10 έως και 30 χρόνια μπορούν να ορίσουν οι τράπεζες το χρόνο αποπληρωμής του δανείου. Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών, που καλύπτουν συνήθως έως το 80%. Συνεπώς, η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού αντί για 20%, που προβλέπεται στις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων. Υπενθυμίζεται πως η ΔΥΠΑ χρηματοδοτεί το 75% του δανείου, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες. Δηλαδή τα 3/4 του δανείου χορηγούνται άτοκα και αυτό σημαίνει ότι το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού διαμορφώνεται στο 1/4 του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο. Σημειώνεται δε πως το τελικό επιτόκιο είναι euribor (τριμήνου) +1%, ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους και τα ζευγάρια που θα αποκτήσουν 3+ παιδιά κατά τη διάρκεια αποπληρωμής το δάνειο θα γίνεται άτοκο. Αξιοσημείωτο είναι δε πως το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου με το πρόγραμμα «σπίτι μου» για τους νέους διαμορφώνεται στο 1,12% από 4,5% που είναι σήμερα. Πάντως αν πρόκειται για ζευγάρι τρίτεκνων ηλικίας έως 39 ετών (ο ένας από τους δύο) τότε το επιτόκιο θα είναι μηδενικό διότι η ΔΥΠΑ καλύπτει καλύπτεται εξολοκλήρου το δάνειο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Για παράδειγμα, εάν ένα νέο ζευγάρι αγοράσει σπίτι αξίας 100.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος, τότε θα καταβάλει μηνιαία δόση ύψους 275 ευρώ με 285 ευρώ αντί για 415 ευρώ που είναι η δόση για το ίδιο σπίτι με τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση το ζευγάρι αυτό θα έχει ετήσιο όφελος 1.680 ευρώ.

Σημειώνεται ακόμη πως:

-Δεν χρειάζεται εγγυητής για την έγκριση του δανείου

-Σε διάστημα 8 μηνών από την προέγκριση του δανείου θα πρέπει να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση. Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή και το ακίνητο θα αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν από αυτούς.

Ποια σπίτια αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου

Τα σπίτια που μπορούν να δανειοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής έως το 2007 και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το ανώτατο ποσό δανειοδότησης διαμορφώνεται στις 150.000 ευρώ. Αν δηλαδή ένα σπίτι έχει εμπορική αξία 200.000 ευρώ τότε το δάνειο θα είναι 150.000 ευρώ.

Διαβάστε την ΚΥΑ

πηγή: taxheaven.gr

Κοινοποιηστε