επίδομα παιδίου Α21

Επίδομα παιδιού 2023: έξτρα δόση του Α21

Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους του Α21 μια έξτρα δόση, η οποία ανακοινώθηκε πως δεν πρόκειται να συμψηφιστεί στις κανονικές δόσεις.

Τι ποσό θα είναι η έξτρα δόση του Α21?

Η “μπόνους” δόση θα είναι 1μισή φορά επί της κανονικής δόσης του δικαιούχου.

Μετά τη καταβολή της έξτρα δόσης στο επίδομα παιδιού, η επόμενη δόση πότε θα καταβληθεί?

Το μπόνους της μιάμιση δόσης δε συνδέεται με τις δίμηνες καταβολές του ΟΠΕΚΑ, άρα δεν θα επηρεάσει το δοσολόγιο. Πχ. αν κάποιος λάβει μέχρι τις 21 Απριλίου τη μιάμιση δόση ύψους 105 ευρώ θα λάβει τέλος Μαΐου κανονικά τη δίμηνη δόση Μαρτίου-Απριλίου ύψους 140 ευρώ. 

 έξτρα δόση του Α21

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για την έξτρα δόση του Α21?

Το επίδομα αυτό χορηγείται στους δικαιούχους της πρώτης δόσης του έτους 2022, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού κατά το ήμισυ. Αντίστοιχη προσαύξηση χορηγείται στους λοιπούς δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησης τους.

Πότε θα καταβληθεί η έξτρα δόση του Α21?

Η καταβολή της προσαύξησης αυτής πραγματοποιείται μέχρι την 21η.4.2023. Η έξτρα δόση θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Οι δικαιούχοι για ενίσχυση έως 420 ευρώ

Η έξτρα δόση φορολογείται?

Η έξτρα δόση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Κοινοποιηστε