Τουρισμός για Όλους

Επιδότηση LEADER – 2η Πρόσκληση – Νομός Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Επιδότηση LEADER 2η πρόσκληση, η οποία αφορά παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτ​​​ήρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις​​​(υπό ίδρυση, υφιστάμενες) στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού​​, της βιοτεχνίας – λιανικού εμπορίου​​​.​​

Προϋπολογισμός:
600.000€.

Ποσοστό ενίσχυσης:
50-70%.

Περίοδος υποβολής:
από 24/3/2023 έως 7/6/2023 (ώρα 15:00)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Ενίσχυση Επιχειρήσεων στον Δήμο Λαρισαίων έως 15.000€

Ποιες περιοχές είναι επιλέξιμες για την Επιδότηση LEADER;

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 • Δήμος Αγίου Βασιλείου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Λάμπης (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
 • Δήμος Αμαρίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
 • Δήμος Ανωγείων
 • Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
 • Δήμος Ρεθύμνου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου: Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος, ​Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 • Δήμος Γόρτυνας [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Ρούβα (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
 • Δήμος Μαλεβιζίου [τμήμα] – Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα (το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυλίσου (οι τοπικές κοινότητες​​ Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη)
 • Δήμος Φαιστού [τμήμα], Δημοτική Ενότητα Ζαρού (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου (οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών)

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις

κατηγορίες υποδράσεων, δύναται να είναι:

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  • Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  • Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιμέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων σήμανση).
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης επιλέξιμες.
 • Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης κ.ο.κ

Ειδικά για την υποδράση 19.2.3.3: Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω, στο

πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων στην εν λόγω υποδράση του παρόντος άρθρου,

είναι: αα) Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά-κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης, αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 30.000 € για τα οχήματα αυτά.


Σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση του προγράμματος για την Επιδότηση LEADER, οι δράσεις είναι οι εξής :

Δράσεις / ΥποδράσειςΕνδεικτική ΔΔ (€)Καν. Πλαίσιο και Καθεστώς Ενίσχυσης%   Ενίσχυσης
19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  200.000,00Καν.(ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ // Ποσοστό Ενίσχυσης 50% // Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη.  50%
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  300.000,00Καν.(ΕΕ) 651/2014,άρ. 14//Ποσ. Ενίσχ. 70%//Μικρ. & πολύ μικρ. επιχ.//Κρήτη, ΑΜΘ,Κ κ Δ. Μακεδ., Ήπειρος, Θεσσαλία, Δ. Ελλ.,Αρκαδ. (Δ. Μεγαλόπολης,Γορτ.,Τρίπ.), Μεσσηνία(Δ. Οιχαλ.)  70%
19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.  100.000,00Καν.(ΕΕ) 651/2014,άρ. 14//Ποσ. Ενίσχ. 70%//Μικρ. & πολύ μικρ. επιχ.//Κρήτη, ΑΜΘ,Κ κ Δ. Μακεδ., Ήπειρος, Θεσσαλία, Δ. Ελλ.,Αρκαδ. (Δ. Μεγαλόπολης,Γορτ.,Τρίπ.), Μεσσηνία(Δ. Οιχαλ.)  70%

⏰Μη χάνετε χρόνο! Ζητήστε μας τη δωρεάν αξιολόγησή σας!

Κοινοποιηστε