Youth Pass

Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων με μισθό έως και 1000 ευρώ/μήνα – ΔΥΠΑ

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων της ΔΥΠΑ «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» περιλαμβάνει σχετικό ΦΕΚ. Αφορά 15.000 ανέργους.

Ειδικότερα το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε επιδοτούμενη απασχόληση καθώς θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών.

πρόγραμμα επιδότησης ανέργων

Για την κατάρτιση οι άνεργοι θα λάβουν μέχρι 400 ευρώ αφού το πρόγραμμα είναι 80 ωρών με 5 ευρώ η ώρα και στη συνέχεια ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 1.000 και 800 ευρώ μηνιαίως και αφορά σε προσλήψεις ωφελούμενων ηλικίας 25-30 ετών και 31-45 ετών, αντίστοιχα.

Κατάρτιση

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, τα οποία εξειδικεύονται στην πρόσκληση, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, σε τομείς υψηλής ζήτησης, κυρίως για την ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανακατάρτιση του (reskilling).

Αντικείμενο της νέα δράσης της ΔΥΠΑ αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του νέου έργου περιλαμβάνει:

α) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, όπως περιγράφονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

β) Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το έργο αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση, για έως 15.000 ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 25 έως 45 ετών, μέσω της παροχής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και πρόκειται να εστιάσει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων (upskilling) ή/και στην επανακατάρτισή τους (reskilling) με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της δια ζώσης εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών.

Η κατάρτιση των ωφελούμενων ακολουθεί πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της δράσης κατάρτισης και πιστοποίησης για έως 15.000 άνεργους ηλικίας 25-45 ετών ορίζεται για το πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2024.

Η λήξη του οικονομικού αντικειμένου του έργου ορίζεται για το πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2025.

Ωφελούμενοι – Μητρώο Ωφελούμενων

Για τη συμμετοχή των ωφελούμενων στα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Δ.ΥΠ.Α. εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση, η οποία απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών εγγεγραμμένους στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. τους οποίους και καλεί να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής.

Για την υλοποίηση του παρόντος έργου ακολουθείται η διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι επιλέγονται μέσω της ανωτέρω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. στην οποία καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι υλοποίησης του παρόντος έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν άνεργοι, ηλικίας 25-45 ετών εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

Πρόγραμμα απασχόλησης

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη στην απασχόληση των ωφελούμενων που θα ολοκληρώσουν την δράση της κατάρτισης του πρώτου κεφαλαίου της δράσης, με την εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επιδοτήσεις έως 10.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες κενών σπιτιών για ανακαινίσεις

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 80% έως 100% της κλίμακας μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την ηλικία του ωφελούμενου (κλίμακα μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης «Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες), διαμορφώνεται σε 1.022 ευρώ.).

Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ ωφελούμενο ανέρχεται:

i. στο 100% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 25-30 ετών,

ii. στο 80% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαμορφώνεται και το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την ηλικία του, ως εξής:

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και επιδότησης απασχόλησης 15.000 νέων ανέργων 25-45 ετών

Άνεργοι ηλικίας 25-30 ετών, Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης σε ευρώ 100%, 1.022 ευρώ

Άνεργοι ηλικίας 31-45 ετών, 80% επιδότηση, 817,60 ευρώ

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή των 100.000€ όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

*πηγή: dnews.gr

Κοινοποιηστε