Ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό της Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Δημόσια Χρηματοδότηση: από 3.000€ έως 40.000€ που θα δοθούν με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους για το 2021 Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα ισούται με το 50% των […]