«Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». Η δράση ενισχύει υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Το ελάχιστο […]

Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων νέο Πρόγραμμα Επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών από 20% έως 55% για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 400.000 € έως 3.000.000 €. Η νέα Δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, […]

Ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό της Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Δημόσια Χρηματοδότηση: από 3.000€ έως 40.000€ που θα δοθούν με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους για το 2021 Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα ισούται με το 50% των […]