ανείσπρακτα ενοικία

Aνείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα αποφύγετε τη φορολόγηση – Αναλυτικά η διαδικασία

Εισοδήματα από ανείσπρακτα ενοίκια, μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι προκειμένου να μην συνυπολογιστούν αυτά στο εισόδημά τους.

Υψηλούς φόρους ακόμη και για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει κινδυνευουν να πληρώσουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους και δεν προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Σημειώνεται ότι ανείσπρακτα εισοδήματα από ενοίκια μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι προκειμένου να μην συνυπολογιστούν αυτά στο εισόδημά τους.

Αντίθετα, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από νομικά πρόσωπα, δηλαδή από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν τα ενοίκια, θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων, ουσιαστικά για έσοδα που δεν είχαν ποτέ.

ανείσπρακτα ενοίκια

Οι προϋποθέσεις για να αποφύγετε τη φορολόγηση για ανείσπρακτα ενοίκια

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκαση μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή να έχει υπάρξει επιδίκαση μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

Επίσης, όσοι ιδιοκτήτες έχουν ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να καταθέσουν στην εφορία αντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν να απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δηλώσουν τα ανείσπρακτα μισθώματα αυτά μόνο με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται και κοινοποιείται στους φορολογούμενους από την εφορία.

Εάν όμως δεν υποβληθεί ούτε τροποποιητική δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια, τότε η εφορία θα προχωρήσει σε εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν το 2022 συμπληρώνονται στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Στην περίπτωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδ. 125-126 και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, τα ποσά δηλώνονται στις αντίστοιχες στήλες του εντύπου Ε2.

Επίσης, στην περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, σε αυτή την περίπτωση αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κατώτατος μισθός: Στα 34,84 ευρώ το ημερομίσθιο – Πόσο αυξάνεται το επίδομα ανεργίας

Κλίμακες φορολόγησης

Σε αυτή την περίπτωση οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα δηλώσουν τα ανείσπρακτα ενοίκια κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για έσοδα από ενοίκια με φορολογικό συντελεστή από 15% έως 45%.

Αναλυτικότερα με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος,
  • 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ, και
  • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Αίτημα των ιδιοκτητών ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια είναι να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές και να αρθούν μεγάλες αδικίες, ειδικά για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρω.

*πηγη: imerisia.gr

Κοινοποιηστε