επιδότηση ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Επιδότηση έως 7000€ – ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Πρόγραμμα επιδότησης ΑΝΑΣΑ ΙΙ για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί

”ΑΝΑΣΑ ΙΙ”, ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ που θα ενισχύει με ποσά έως 7.000 ευρώ την κάθε επιχείρηση, με αποκλειστικό κριτήριο τη μείωση του τζίρου της, θα προκηρυχθεί στο τέλος του 2021 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε ενημέρωση που πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστός στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανέφερε ότι:

Στο νέο σχεδιασμό του ΑΝΑΣΑ ΙΙ λάβαμε υπόψη μας όλες τις επισημάνσεις που μας υποβλήθηκαν από θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις. Λάβαμε υπόψη μας ότι αρκετοί ΚΑΔ ήταν εκτός του ΑΝΑΣΑ Ι, ενώ θα έπρεπε να στηριχτούν. Λάβαμε επίσης υπόψιν, ότι επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εργαζομένων ή και αυτοαπασχολούμενοι, είχαν τουλάχιστον χαμηλή βαθμολογία στο ΑΝΑΣΑ Ι και γι’ αυτό πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα τη δραστηριότητά τους και γι αυτό οφείλουμε να έχουμε αντικειμενικά αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία. Ζητήσαμε και λάβαμε στοιχεία για αριθμό και πληττόμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία, από την ΑΑΔΕ.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας πρόσθεσε ότι

“προχωράμε εντελώς αντικειμενικά και με γρήγορες διαδικασίες, για επιχορήγηση με συγκεκριμένο ποσό αναλόγως της μείωσης. Δεν υποκαθιστούμε τους κεντρικούς πόρους. Συμπληρώνουμε μετά από πλήρη συνεργασία και αξιολόγηση στοιχείων, την στήριξη των επιχειρήσεων, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια”.

Ειδικότερα η δράση μέσω του ΑΝΑΣΑ ΙΙ αφορά στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα), διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, που εντάσσεται στα «πληττόμενα» βάσει ΚΥΑ που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πανδημίας covid-19, δεν εντάχθηκαν στο «ΑΝΑΣΑ Ι» , και έχουν μείωση κύκλου εργασιών ως εξής:

tameio-eggyodosias

  1. «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019, και έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ή ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά), και έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019.
  2. «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020, θεωρείται ότι η μείωση στον κύκλο εργασιών τους είναι 100%.

Ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ. Η δράση αφορά σε Επιλέξιμους Κ.Α.Δ. ως ορίστηκαν πληττόμενοι από την κρίση covid-19 και θα περιληφθούν στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί. Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, έγινε γνωστό από τον κ. Αγοραστό, ότι η δημόσια χρηματοδότηση μέσω του ΑΝΑΣΣΑ ΙΙ, καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 ευρώ και μέγιστο τα 7.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 ευρώ, χωρίς να τίθεται περιορισμός για το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπόψη Δράσης-Πρόσκλησης, έναντι εξόδων τους στο 2020.

Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται ως εξής: Υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 για τις «Υφιστάμενες» Επιχειρήσεις, εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης στο 2020.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που αφορούν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες).

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Μάθε εάν η επιχείρηση σου δικαιούται την επιδότηση αλλά και το ποσό που της αντιστοιχεί!
Για ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, ειδάλλως πατήσετε εδώ.

📞210 41282 37-39
📧[email protected]

Κοινοποιηστε