Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ – ΕΩΣ 60% ΕΝΙΣΧΥΣΗ!

Ξεκίνησε χθες 23/2 ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για την δέσμη των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Έως 60% ενίσχυση μπορούν να λάβουν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανάλογα τη περιοχή της έδρας τους και το μέγεθός τους, σε επενδύσεις με σκοπό την ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διαιρείται σε τρεις υποδράσεις:

– Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός:

 • Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να καλύψουν βασικές ελλείψεις σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
 • Συνολικός προϋπολογισμών Επενδύσεων: 18.000 – 30.000€
 • Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης έργου: έως 9 μήνες από ημερομηνία ένταξης
 • Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% και έως 60% μόνο για περιοχές δίκαιης μετάβασης
 • Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:
  • Δαπάνες Εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.)
  • Δαπάνες Λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ).
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

-Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός:

 • Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
 • Συνολικός προϋπολογισμών Επενδύσεων: 50.000 – 650.000€
 • Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης έργου: έως 15 μήνες από ημερομηνία ένταξης
 • Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% – 50%, ανάλογα την περιοχή της έδρας και το μέγεθος της επιχείρησης
 • Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:
  • Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.
  • Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.
  • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

– Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής:

 • Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
 • Συνολικός προϋπολογισμών Επενδύσεων: 200.001 – 1.200.000€
 • Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης έργου: έως 18 μήνες από ημερομηνία ένταξης
 • Ποσοστό ενίσχυσης: από 35% – 50%, ανάλογα την περιοχή της έδρας και το μέγεθος της επιχείρησης.
 • Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 • Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:
  • Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α.
  • Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.
  • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και με σειρά προτεραιότητας, έως και την εξάντληση του προϋπολογισμού.


Έχετε επιχείρηση και θέλετε να μάθετε αν δικαιούστε την επιδότηση?

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!

Κοινοποιηστε