Φωτοβολταϊκά στη στέφη

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Ξεκινάει από μέρα σε μέρα

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη, με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τι προσφέρει η επιδότηση των φωτοβολταϊκών?

Η επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά στέγης φτάνει έως και 75% για τα νοικοκυριά με ανώτατο ποσό τις 16.000 ευρώ και έως και 60% για τους αγρότες, με όριο τις 10.000 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη?

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία).

Ένα χέρι κρατάει μια αναμμένη λάμπα, περικυκλωμένο από εικονίδια σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας για τα Φωτοβολταϊκά στη στέγη
Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος?

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων στη Βόρεια Εύβοια – ΔΥΠΑ

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος φωτοβολταϊκά στη στέγη?

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να μπορέσουν 300.000 νοικοκυριά και αγρότες να αποκτήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία, να παράγουν και να αποθηκεύουν την δική τους «πράσινη» ενέργεια και φυσικά να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορέσουν να δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που αγγίζει τις 3 χιλ. ευρώ ετησίως.

Επί της ουσίας όποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα θα παράγει και θα αποθηκεύει το δικό του ρεύμα και η χρέωση στον λογαριασμό του θα είναι μηδενική για την ενέργεια. Όσοι εγκαταστήσουν τα δικά τους φωτοβολταϊκά θα πληρώνουν μόνο τα δημοτικά τέλη και μέρος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Ποια θα είναι η διαδικασία για την αίτηση σύνδεσης?

Αρχικά, κάθε ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς TaxisNet και συμπληρώνει τα στοιχεία του και του υπεύθυνου μηχανικού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email), καθώς και της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθμός.

Αφού γίνει η ταυτοποίηση του αριθμού παροχής με το ΑΦΜ θα υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία και τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, το αποδεικτικό πληρωμής τέλους σύνδεσης (370 ευρώ) και τη δήλωση αποδοχής των όρων που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Διαχειριστής, αυτόματα, εντός το πολύ 15 ημερών θα ενημερώνει σχετικά με το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος και την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.

Σε περίπτωση διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος, ο Διαχειριστής θα αποστέλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη Σύμβαση Σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος πρέπει να την αποδεχθεί εντός 15νθημέρου. Εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης και να αποδεσμεύσει τον ηλεκτρικό χώρο, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του σταθμού, χωρίς να θέσει προθεσμία και χωρίς οιαδήποτε απαίτηση του αιτούντα για αποζημίωση.

Το Τέλος Σύνδεσης θα επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω μη διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος στο δίκτυο.

Ο ηλεκτρικός χώρος για μικρά φωτοβολταϊκά θα δεσμεύεται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης, υπέρ του παραγωγού, για 12 μήνες εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς υψηλής ή μέσης τάσης, ή για δύο χρόνια εφόσον απαιτούνται εργασίες.

Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών στη στέγη?
  • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
  • Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Εάν σας ενδιαφέρει να υποβάλλετε την αίτηση για την επιδότηση φωτοβολταϊκών, στείλτε μας τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Κοινοποιηστε