φωτοβολταϊκά στη στέγη

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις?

Το νέο πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά στη στέγη αναμένεται να ανοίξει μετά το Πάσχα.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος φωτοβολταϊκά στη στέγη?

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να μπορέσουν 300.000 νοικοκυριά και αγρότες να αποκτήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία, να παράγουν και να αποθηκεύουν την δική τους «πράσινη» ενέργεια και φυσικά να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Πόση θα είναι η επιδότηση?

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες.

φωτοβολταϊκά στη στέγη

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος φωτοβολταϊκά στη στέγη?

Δικαιούχοι είναι ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 35 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  • Πολίτες με ατομικό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ ή με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 40.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά επιδοτήσεις 85 εκατ. ευρώ.
  • Πολίτες με ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ ή με οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ οι οποίοι θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 50 εκατ. ευρώ.
  • Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος οι οποίοι θα λάβουν συνολικές επιδοτήσεις 30 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μπορούν να κάνουν αίτηση για να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σπίτι τους.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Ευάλωτα νοικοκυριά είναι οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ρύθμιση έως 120 δόσεις – Πόσο αυξήθηκαν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη?

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση για φωτοβολταϊκά στη στέγη, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει πως μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση και για το εξοχικό του.

Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης της αίτησης, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στην εν λόγω κατηγορία. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον ίδιο αιτών πάνω από δύο φορές.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την αίτηση?

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ωφελούμενους, ο φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών
  • Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια για τα φωτοβολταϊκά και την μπαταρία.
  • Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα SerialNumber των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Κοινοποιηστε