πράσινα ταξι

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα: «Πράσινα Ταξί»

Άνοιξε επίσημα, 9 Ιανουαρίου 2023, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης «Πράσινα Ταξί», για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Με το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα επιδότησης σε ιδιοκτήτες οχήματος ΤΑΞΙ, για αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ καθώς και για αγορά και εγκατάσταση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Η επιδότηση ή «οικολογικό bonus», όπως έχει χαρακτηριστεί, ανέρχεται σε ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό να φθάνει τις 22.500 ευρώ. Επίσης, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ, τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω και τους νέους έως 29 ετών, με ξεχωριστή προσαύξηση σε κάθε κατηγορία.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος για τα Πράσινα Ταξί;

  • Είναι όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ταξί κατηγορίας EURΟ5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου του 2021, από τις οποίες εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.
  • Σημειώνεται πως ιδιοκτήτες θεωρούνται όσοι κατέχουν το 100% της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι), η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων.
  • Παράλληλα, κάθε ωφελούμενος δικαιούται την αγορά ή σύναψη χρονομίσθωσης (leasing) ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων C02 (BEV), ανά άδεια.
  • Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προβούν σε απόσυρση και καταστροφή του παλαιού οχήματος ταξί, με το ποσό επιδότησης για την απόσυρση να συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus.

Ποιο είναι το ύψος των ενισχύσεων;

  • Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) οχήματα ταξί η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ), με μέγιστο ποσό τα 17.500 ευρώ.
  • Η υποχρεωτική απόσυρση οχήματος ταξί επιβραβεύεται με 5.000 ευρώ.
  • Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, για εγκατάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική.

Επιπλέον ενισχύσεις για Πράσινα Ταξί

Στις περιπτώσεις που η άδεια είναι ατομική:

  • Για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ταξί.
  • Για τις κατηγορίες οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ταξί.
  • Για νέους έως 29 ετών, που είναι ήδη κάτοχοι άδειας οχήματος ταξί, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ταξί.
Κατηγορίες ΕπιδότησηςΠοσά Επιδότησης
Οικολογικό bonus40%, έως 17.500€
Υποχρεωτική απόσυρση5.000 €
“Έξυπνο” σημείο επαναφόρτισης500 €
ΑμεΑ1.000 €
Νέοι ηλικίας έως 29ετών1.000 €
Οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα1.000 €

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο στόλο των οχημάτων ταξί που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας με αντικατάσταση περίπου 2.000 παλιών και ρυπογόνων ταξί.

Η ενίσχυση είναι σε καθεστώς de minimis.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το 2025 τα νέα ταξί θα πρέπει να είναι είτε ηλεκτρικά είτε οχήματα μηδενικών ρύπων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κοινοποιηστε