Έκτακτη επιχορήγηση

ΕΣΠΑ: Έκτακτη Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Κλάδου Γούνας και συναφών ειδών

Ξεκινάει σήμερα η δράση για την «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Τι αφορά η επιχορήγηση;

Η Έκτακτη επιχορήγηση αφορά στη στήριξη – ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών.

Ειδικότερα η επιχορήγηση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Τι θα καλύπτει?

Η επιχορήγηση θα είναι με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, και θα καλύπτει λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ΄αποκοπή ποσό (lump sum).

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός;

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.
17 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και 3 εκατ. ευρώ για μεγάλες Επιχειρήσεις).
Η δράση συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ REACT EU).

Πόση θα είναι η επιχορήγηση;

Το μέγιστο ποσό που θα χορηγηθεί ως κατ΄αποκοπή ποσό στην επιχορήγηση ανέρχεται σε 60.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι λαμβάνουν κατ αποκοπή ποσό ύψους 4.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα το άθροισμα των ποσών των πεδίων 102, 202, 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019.

Επί του ως άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος, το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 50%.

Ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι;

Ωφελούμενοι της δράσης είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν ως Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έξοδα ένα ΚΑΔ από τους επιλέξιμους,
  2. Να είχαν έναρξη έως και 31/12/2021.
  3. Να εμφανίζουν εξαγωγές προς τρίτες χώρες κατά το έτος 2021 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ίδιου έτους.
  4. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022 σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α’ εξαμήνου του έτους 2019.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εξοικονομώ 2021: Επιλέξιμες οι αρχικά επιλαχούσες αιτήσεις

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι ΚΑΔ?

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι εξής:

Ποια είναι η περίοδος υποβολής της αίτησης;

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής είναι σήμερα,  Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 και ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής η Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Κοινοποιηστε