Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς,
πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα

Ο σκοπός της F-Exelixis είναι η ανάπτυξη, η πρόοδος, η αναδιάρθρωση και η εξέλιξη των Ελληνικών επιχειρήσεων.

anaptyxiakos-nomos

Επιδοτήσεις

Ενεργά Προγράμματα

Ενημερωθείτε απο την ομάδα μας για τα ενεργά προγράμματα.

Αναμενόμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε απο την ομάδα μας για τα αναμενόμενα προγράμματα.

Εγκρίσεις Προγραμμάτων

Ενημερωθείτε απο την ομάδα μας για τις εγκρίσεις των προγραμμάτων.

Προγράμματα που έχουν λήξει

Ενημερωθείτε απο την ομάδα μας για τα προγράμματα που έχουν λήξει.

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε

Αναπτυξιακός Νόμος

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιδοτούμενα Δάνεια