Εξοικονομώ – Ανακαινίζω

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω | Επιδοτήσεις έως 23.250 ευρώ

Για νέους 18 έως 39 ετών

Ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός του “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω”?

Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι 350.000.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?

Το πρόγραμμα δομείται σε δύο κατηγορίες: Στην ενεργειακή αναβάθμιση (Εξοικονομώ) και την ανακαίνιση (Ανακαινίζω).

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας ορίζονται ως ανώτατος προϋπολογισμός τα 22.500 ευρώ, με κλιμακωτή επιδότηση, από 40% έως 90%, ανάλογα με το εισόδημα του νέου και την περιοχή της κατοικίας, καθώς προβλέπεται μπόνους αποκέντρωσης 15%, ενώ για την ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να ληφθεί άτοκο δάνειο.

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής κλάσης του σπιτιού.

Προϋποθέσεις για τη λήψη της επιδότησης είναι

Α. ο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα να είναι έως 50.000 ευρώ,

Β. το ακίνητο να είναι είτε πατρογονική κατοικία που έχει μεταβιβαστεί είτε ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο,

Γ. να έχει ο αιτών πλήρη κυριότητα ή επικαρπία και

Δ. να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ’ ή χαμηλότερη.

Με τις παρεμβάσεις θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη ή υποχρεωτικά Β’ κλάση, όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Market Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποσά δικαιούχων

ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις προϋπολογισμού έως 10.000 ευρώ, με ενιαίο ποσοστό επιδότησης 30% για όλους (δηλαδή, η επιδότηση φτάνει έως τα 3.000 ευρώ). Το ποσό που απομένει μπορεί να χρηματοδοτηθεί με χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Μέσω του προγράμματος οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που αφορούν ανακαινίσεις χώρων κουζίνας, μπάνιου, ειδών υγιεινής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σε αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπέδων και επιχρισμάτων. Επίσης, για αγορά οικιακών συσκευών, όπως είναι ψυγείο ή κουζίνα, υψηλής ενεργειακής κλάσης.

Προϋποθέσεις για ενταξη στο «Ανακαινίζω» είναι:

Α. νέοι με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Β. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι είτε ιδιόκτητο είτε ο αιτών να έχει την πλήρη επικαρπία ή κυριότητά του.

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», αλλά η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μιας αίτησης, ενώ και για κάθε επιλέξιμη κατοικία μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων?

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας, που θα προκύπτει βάσει μιας σειράς κριτηρίων, όπως το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα, τα μέλη της οικογένειας (επιπλέον μοριοδότηση για πολύτεκνους και ΑμεΑ), οι βαθμοημέρες, η ενεργειακή κλάση και η παλαιότητα της κατασκευής.

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω

Σε ποιους θα απευθύνεται?

Στο “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω” μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Ποιες είναι οι εισοδηματικές κατηγορίες?

Για το «Ανακαινίζω» το εισοδηματικό όριο είναι 20.000 ευρώ για όλους και επιπλέον το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.»

Για το σκέλος του «Εξοικονομώ» υπάρχουν τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες :

1. Έως 5.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000 ευρώ οικογενειακό

2. 5.000-10.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000-20.000 ευρώ οικογενειακό

3. 10.000-20.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό.

4. 20.000-30.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 30.000-50.000 ευρώ οικογενειακό

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο αιτών, αλλά και με το αν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση ή χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης για το σκέλος «Εξοικονομώ» διαμορφώνεται ως εξής:

1. Για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία, 75% για ιδιοκατοίκηση και 65% για χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο

2. Για τη δεύτερη εισοδηματική κατηγορία, 70% ιδιοκατοίκηση και 60% χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο

3. Για την τρίτη εισοδηματική κατηγορία, 55% για ιδιοκατοίκηση και 50% για χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο.

4. Για την τέταρτη εισοδηματική κατηγορία, 45% ιδιοκατοίκηση και 40% για χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο.

Τι είναι το μπόνους αποκέντρωσης?

Για όλες τις κατηγορίες προβλέπεται μπόνους αποκέντρωσης 15%. Αφορά αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Για το «Ανακαινίζω», το ποσοστό επιχορήγησης είναι 30% οριζόντια για όλους. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκυρίων σε επιλέξιμη κατοικία ή αν η χρήση κατοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο, (άλλος συγκύριος, δωρεάν παραχώρηση, ενοικίαση), τότε ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας/επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Κοινοποιηστε