καλοκαιρινή άδεια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η προκήρυξη για την “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπογράφηκε την 5η Αυγούστου 2022 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων?

Η διάρκεια της υποβολής αιτήσεων για το Καθεστώς Ενίσχυσης “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” είναι από τη 5η Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη 5η Δεκεμβρίου 2022.

Ποιο είναι το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος των επενδύσεων για την Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων?

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή στην “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου είναι ως εξής:

  • 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
  • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
  • 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
  • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Που θα γίνουν οι αιτήσεις?

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει όλο τον “κύκλο ζωής” των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Ποια επενδυτικά σχέδια θα υπαχθούν?

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων ( 4 ) αστέρων,

β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,

γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων

δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά από τη λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης

ε) ίδρυση και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, µη περιλαµβανοµένων των προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων

ζ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό κάμπινγκ τουλάχιστον 3 αστέρων,

η) ίδρυση και εκσυγχρονισµό µη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:

• φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

• υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισµών σε µία από τις ακόλουθες περιοχές:

  • ορεινές περιοχές, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δηµοτικών ενοτήτων που συνιστούν µέρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας,
  • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα σύνορα,
  • νησιά µε πληθυσµό < 3.100 κατοίκων,

• κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών,

• διατηρούν ελάχιστο αριθµό είκοσι (20) ενοικιαζόµενων δωµατίων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: LEADER Αλιείας & Θάλασσας Νομού Θεσσαλονίκης

Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες δαπάνες?

i) Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

ii) Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

iii) Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.

Ποιες περιοχές εξαιρούνται?

Εξαιρούνται από τον Αναπτυξιακό νόμο για τα τουριστικά επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό η Μύκονο και η Σαντορίνη, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού για τον “Καθορισμό περιοχών της Επικράτειας που δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022 σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού”.

Κοινοποιηστε