Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το προηγούμενο διάστημα ανακοινώθηκε από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων που απευθύνονται τόσο σε φορείς, όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος ‘Ενίσχυση ίδρυσης & λειτουργίας νέων τουριστικών Επιχειρήσεων’.

Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για τις επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023.

Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα αυτό. Βέβαια, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους, έχοντας ως βάση ένα παρόμοιο πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε το 2017 (χωρίς να είναι σίγουρη η ακριβής ταύτιση με το νέο).

Ενίσχυση ίδρυσης & λειτουργίας νέων τουριστικών Επιχειρήσεων

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επικοινωνήσουν με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο.

Δικαιούχοι – Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ‘Ενίσχυση ίδρυσης & λειτουργίας νέων τουριστικών Επιχειρήσεων’

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονταν Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιούνταν στον τομέα του Τουρισμού και θα διέθεταν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για τη Δράση ήταν οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συστήνονταν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διέθεταν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που είχαν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ίσχυαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας του προγραμμάτος ‘Ενίσχυση ίδρυσης & λειτουργίας νέων τουριστικών Επιχειρήσεων’

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούσαν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, που εντάσσονταν στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονταν:

 • Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)
 • Τουριστικά Γραφεία
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ρύθμιση οφειλών: Δεν θα δοθεί παράταση στη προθεσμία υποβολής αίτησης – Πότε λήγει

Κατηγορίες δαπανών

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Η Δράση αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα εντός του επόμενου διμήνου.

Κοινοποιηστε