επιδότηση νέων επιχειρήσεων

Ενίσχυση Επενδύσεων Νήσων Αττικής έως 75% – 3η πρόσκληση

Ενίσχυση επενδύσεων έως και 75% μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος Leader, το οποίο θα είναι ενεργό έως και 09/10/2023. Η ενίσχυση επενδύσεων Νήσων Αττικής είναι η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Leader/CLLD με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Ποιες περιοχές αφορά;

Η ενίσχυση επενδύσεων Νήσων Αττικής θα αφορά επιχειρήσεις στους εξής Δήμους:

 • Αίγινα
 • Αγκίστρι
 • Πόρος
 • Κύθηρα-Αντικύθηρα
 • Σαλαμίνα
 • Σπέτσες
 • Τροιζηνία-Μέθανα
 • Ύδρα
ενίσχυση επενδύσεων Νήσων Αττικής, μοντάζ εικόνων από νησιά
Πηγή : https://www.atticalag.gr/

Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός;

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 450.000€ .

Ποιες 4 υποδράσεις περιλαμβάνει;

ενίσχυση επενδύσεων Νήσων Αττικής, πίνακας με λεπτομέρειες των προϋπολογισμών

1η δράση :

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Η υποδράση αφορά την ενίσχυση υλοποίησης ενεργειών εξειδικευμένης ενημέρωσης / μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην παραγωγική διαδικασία των απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας/κτηνοτροφίας και της δασοκομίας.

2η δράση :

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η υποδράση αφορά:

 • ­στην ίδρυση/ δημιουργία μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Περιοχές εφαρμογής των ιδρύσεων είναι οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Τροιζηνίας – Μεθάνων.
 • ­στον εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Περιοχές εφαρμογής των εκσυγχρονισμών είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : Τουρισμός για όλους 2023: Από ώρα σε ώρα αναμένεται η ανοίξει η πλατφόρμα

3η δράση :

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

H υποδράση αφορά την:

 • Ίδρυση/ δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στους Δήμους Κύθηρα, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αγκίστρι και
 • Εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης
 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής στους Δήμους Κύθηρα, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αγκίστρι και
 • Εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης

4η δράση :

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Η υποδράση αφορά στην ίδρυση/ δημιουργία ή και εκσυγχρονισμό μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων. Περιοχή εφαρμογής είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

ενίσχυση επενδύσεων Νήσων Αττικής, Πίνακας με λεπτομέρειες της κάθε υποδράσης

Κοινοποιηστε