εξοικονομω 2023

ΔΕΗ: Διαγραφή οφειλών ρεύματος έως 6.000€

Η διαγραφή οφειλών ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά έως και 6.000€ με την μορφή ειδικού βοηθήματος καθώς και η επανασύνδεσή τους έχει προκηρυχθεί με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι?

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος για διαγραφή οφειλών ρεύματος έχουν:

 • όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως 31.12.2022.
 • Επιπλέον, θα πρέπει να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης στον κατά τόπους δήμο και η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
 • Να έχουν ετήσιο συνολικό φορολογούμενο εισόδημα:
  • έως 9.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
  • έως 13.500 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ανήλικο μέλος,
  • 15.750 ευρώ για ζευγάρια με ένα παιδί ή μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά,
  • 18.000 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες ,
  • 24.750 ευρώ για πενταμελείς και
  • 27.000 ευρώ για εξαμελείς οικογένειες ( έξτρα προσαύξηση για άτομα με αναπηρία).
 • Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με προσαύξηση 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 • Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών – Δεύτερη Ευκαιρία

Ποιο είναι το ποσό του βοηθήματος?

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προς τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και συγκεκριμένα:

 • Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής,
 • για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής,
 • για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής,
 • και για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, κατ’ αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.

Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδικού βοηθήματος, δεν ζητείται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή ,το ποσό του ειδικού βοηθήματος καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχο της συγκεκριμένης παροχής.

διαγραφή χρεών ρεύματος

Πως γίνεται η διαγραφή οφειλών ρεύματος?

Οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με δικαιολογητικά, η οποία θα ελεγχθεί από επιτροπή που θα ορίζεται από τον εκάστοτε Δήμο.

Κοινοποιηστε