Ψηφιακή κάρτα εργασίας

ΔΥΠΑ: Ξεκινάει πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους

Νέο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ξεκινάει από τη ΔΥΠΑ, το οποίο θα αφορά 3.900 άνεργους ηλικίας έως 29 ετών.

Ποιους ανέργους θα αφορά?

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά?

Το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους αφορά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας.

πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους

Τι καλύπτει το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους?

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος?

Το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.935.120€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ρύθμιση οφειλών: Για ποιους αναβιώνουν οι 72 και 120 δόσεις

Πώς γίνονται οι αιτήσεις?

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι αλλά και επιχειρήσεις αντίστοιχα, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59 στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί με δελτίο τύπου μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψήφιων ανέργων ανά ΚΠΑ2.

Η ομάδα της F-Exelixis μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλλετε την αίτησή σας στο πρόγραμμα, είτε είστε ενδιαφερόμενος άνεργος/η είτε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Στείλετε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Κοινοποιηστε